Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Skapa en borttagningsorder med en fil för borttagning av order

Du kan skicka en bulkorder för lagerrensning genom att ladda upp en tabbavgränsad lista med artiklar. För mer information om processen för order för lagerrensning se Ta bort lager (översikt).

Viktigt: Du måste ladda upp filen för borttagning av order för gränsöverskridande ordrar för lagerrensning med en destinationsadress utanför din hembutik. Mer information finns i artikeln om att skapa en borttagningsorder för att göra returer utanför din hembutik.

Borttagningsavgifter debiteras per borttagen artikel. För mer information, se FBA-avgifter för borttagning och bortskaffande.

Mall för lagerfil

Du kan ladda ner en mall för att skapa en begäran om bulkorder för lagerrensning från sidan Ladda upp dokument för order för lagerrensning. Mallen innehåller följande information:

 • Anvisningar om hur du använder mallen
 • Definitioner för varje kolumn i mallen
 • Exempel för varje kolumn i mallen
 • Lista över begäran av borttagning för de artiklar du vill ta bort
 • Fellista för att identifiera fel som kan uppstå när du försöker ladda upp listan

Det högsta antalet artiklar som du kan lägga till 1 000.

Ladda upp lagerfilen

När du har fyllt i listan kan du skicka din begäran på sidan Ladda upp dokument för order för lagerrensning.

 1. Klicka på Ladda ner mallunder Förbered fil för borttagning av order. Slutför listan över begäran om borttagning genom att följa instruktionerna i arbetsboken. Var noga med att du granskar flikarna för Instruktioner, Borttagning av definitioner av data, och Exempel i arbetsboken innan du fyller i listan på fliken Begäran om borttagning.
 2. När du har slutfört listan på fliken Begäran om borttagning klicka på Arkiv, därefter på Spara som. Bläddra till platsen där du vill spara filen. Välj Texti listrutan Spara som typ.
 3. Om du vill skicka din order för lagerrensning, under Ladda upp fil för borttagning av order, klicka på Bläddra. Bläddra till den plats där du sparade din tabbavgränsade begäran om borttagning och klicka på Öppna. Klicka på Ladda upp under Ladda upp fil för borttagning av order.
  Tips: Ladda upp en testfil med endast en artikel för att bekräfta att det går att ladda upp begäran.
 4. Under Granska filstatus och historik kan du granska resultaten från de senaste tio (10) uppladdade begärda borttagningarna, inklusive datum, tid, batch-ID och status. Klicka på Uppdatera för att se de senaste resultaten. Om det finns några fel, klicka på Visa bearbetningsrapport för att se informationen. Den här rapporten hjälper dig att lösa eventuella fel. När felen är lösta, gå till steg 2 och ladda upp filen igen.

Det finns vissa fel som inte upptäcks vid uppladdning av begäran om borttagning. Om det gick att ladda upp filen, men du ser fel när du försöker spåra förloppet för din begäran, är det troligt att något av följande fel har utlösts:

 • Leverans SLA inte tillgänglig Leverans till det specifika postnumret är inte tillgängligt
 • SKU känns inte igen Om SKU inte känns igen, visas den på ditt säljarkonto som en order som inte kan behandlas
 • SKU OOS (”slutsåld”) Om en SKU är slutsåld utlöses ett fel
 • Över 1000 SKU:er Om det finns fler än 1 000 SKU:er i listan kan begäran avbrytas innan den skapas

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates