Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Lagerjustering

Rapporten Lagerjusteringar visar historiken över justeringar av ditt lager, som till exempel dispositionsändringar, felplacerat lager, hittat lager och ägarkorrigeringar.

Justeringstyper och orsakskoder

Lagerjusteringar kategoriseras efter typ och orsakskod. Typen visar om en justering är en ökning eller minskning för lagernivån. Orsakskoden beskriver den justering som gjorts.

Lagerjusteringar sker ofta parvis. Om ditt lager exempelvis ändrar disposition från säljbart till utgånget, görs det två justeringar av ditt lager: en minskning av ditt säljbara lager och en ökning av ditt utgångna lager. Här följer ett exempel:

Datum Transaktionsartikel-ID Leveransnätverks-SKU Säljar-SKU Titel Disposition Distributionscenter Orsak Antal
24 mars 2019 13895071006 X0000COYXD 2Y-IQFY-RUQV Hur djupt ligger skuggan Säljbart LEJ1 Ändring av lagerdisposition -1
24 mars 2019 13895071060 X0000COYXD 2Y-IQFY-RUQV Hur djupt ligger skuggan Utgått LEJ1 Ändring av lagerdisposition 1

I följande tabell visas alla orsakskoder för lagerjusteringar och dess typer.

Kod Typ Orsak Definition
6 - Skadad vid Amazons distributionscenter En minskning av lagernivån för ditt lager med varor som skadats hos speditör. Den följs alltid av en P-kod för ökning av ditt lager som skadats i lagerlokal.
7 - Skadad vid Amazons distributionscenter En minskning för din utgångna lagernivå. Den följs alltid av en P-kod för ökning av ditt lager som skadats i lagerlokal.
E - Skadad vid Amazons distributionscenter En minskning för din säljbara lagernivå. Den följs alltid av en P-kod för ökning av ditt lager som skadats i lagerlokal.
H - Skadad vid Amazons distributionscenter En minskning för ditt lager med varor som skadats hos kunden. Den följs alltid av en P-kod för ökning av ditt lager som skadats i lagerlokal.
K - Skadad vid Amazons distributionscenter En minskning för ditt lager med defekta varor. Den följs alltid av en P-kod för ökning av ditt lager som skadats i lagerlokal.
U - Skadad vid Amazons distributionscenter En minskning för ditt lager med varor som skadats hos distributör. Den följs alltid av en P-kod för ökning av ditt lager som skadats i lagerlokal.
D - Lager med kasserade varor En minskning av din lagernivå eftersom lager har kasserats
F + Lager hittat En ökning av din lagernivå eftersom borttappat lager har hittats
N + Lager hittat En ökning för din lagernivå eftersom tidigare felaktigt tilldelat lager har överförts till ditt konto eller för att du fått en återbetalning från Amazon
M - Lager felplacerat En minskning av din lagernivå eftersom lager saknas på sin lagerplats i ett distributionscenter
5 - Lager felplacerat En minskning av din lagernivå eftersom lager saknas på sin lagerplats i ett distributionscenter
3 + Överföring (in) av omdefiniering av produkt Två produkter med separata identifierare (SKU) anses vara samma artikel. En SKU tas bort från lagret och läggs till (kod 3) med sitt andra SKU.
4 - Överföring (ut) av omdefiniering av produkt Två produkter med separata identifierare (SKU) anses vara samma artikel. En SKU tas bort från lagret och läggs till (kod 3) med sitt andra SKU.
O - Korrigering av lager Enheter som överförts från ditt konto på grund av att de felaktigt togs emot till ditt lager eller på grund av att Amazon har återbetalat dig för dem
P + Ändring av lagerdisposition Enheter i en viss disposition läggs till i ditt lager efter borttagning från en annan disposition. Det här följer alltid efter en justering med kod 6, 7, E, H, K, U eller Q.
Q - Ändring av lagerdisposition Enheter i en viss disposition tas bort från lagret och läggs sedan tillbaka i lagret i en annan disposition. Det här följs alltid av en justering med koden P.

Lagerdispositioner

En lagerdisposition representerar det fysiska tillståndet för en enhet eller enheter.

Lagerdisposition Lagrets tillstånd Definition
Säljbara Säljbara Lager som ser ut och fungerar enligt beskrivningen i produktposten
Defekt Osäljbar Lager som inte ser ut eller fungerar enligt beskrivningen i produktposten och som inte är synligt skadade, till exempel en återkallad produkt
Skadad hos kund Osäljbar Lager som skadats av kund
Skadad hos distributör Osäljbar Lager som skadats av säljaren, leverantören eller distributören under mottagandet
Skadat i distributionscenter Osäljbart Lager som skadats vid ett Amazon-distributionscenter
Skadad hos speditör Osäljbart Lager som skadats av en speditör under mottagandet, under transporten till kunden, eller under transporten tillbaka till Amazon på grund av en retur
Utgått Osäljbart Lager som har passerat sitt utgångsdatum enligt beskrivningen i datum eller parti
Tips: Du kan spara på avgifter genom att ta bort lager som är osäljbart.

Så här läser du din rapport: online- och nedladdningsmetoder

Du kan se justeringar av ditt lager online i Seller Central eller genom att ladda ner rapporten Lagerjusteringar.

 • Metoden för att visa online rekommenderas för att snabbt se lagerjusteringar och avstämningar. När det finns en avstämning för en lagerjustering tillhandahålls en länk som tar dig till antingen avstämningsjusteringen i rapporten Lagerjustering eller återbetalningstransaktionen i rapporten Återbetalning.
 • Metoden för att ladda ner rekommenderas för att förstå avstämningsstatusen för lagerjusteringar vid stora lagervolymer.

I onlinevisningen kan du filtrera lagerjusteringar efter orsaksgrupp enligt tabellen nedan.

Orsaksgrupper efter justeringskod

Kod Orsaksgrupp
6, 7, E, H, K, U Skadade
D Kasserat lager
F, N Hittade
5, M Förlorade
3, 4, O, P, Q Andra

Så här ser du rapporten Lagerjusteringar online:

 1. Klicka på fliken Visa online i rapporten Lagerjusteringar.
 2. Välj önskat datumintervall i rullgardinsmenyn Händelsedatum och orsaksgrupp i rullgardinsmenyn Orsaksgrupp. Om du lämnar fältet Orsaksgrupp tomt visas alla justeringsskäl i rapporten.
 3. Om du vill filtrera resultaten ytterligare kan du lägga till Säljar-SKU, Leveransnätverks-SKU eller distributionscenter eller valfri kombination av dessa.
 4. Klicka på knappen Generera rapport.
  Observera: Flera sidor genereras i rapporten om det finns fler än 50 lagerjusteringar. Använd snabblänkarna längst upp och längst ned till höger i rapporten för att navigera mellan sidorna.

  Här är ett exempel på en rapport som genererades med den valda orsaksgruppen Borttappat, datumintervallet Senaste 365 dagarna och leveransnätverks-SKU X001SL. Förlikningsstatusen öppnas om du klickar på Felplacerat lager i kolumnen Orsak.

  Datum Transaktionsartikel-ID Leveransnätverks-SKU Säljar-SKU Titel Disposition Distributionscenter Orsak Antal
  23 juli 2019 2108808 X001SL SLU_2PK SLU_PHOTO_2PK Säljbart LGB3 ⌄ Lager felplacerat -16
  Lager hittat 5
  Återstående felplacerat eller skadat lager 11
 5. Klicka på förlikningsstatusen – i vårt exempel Lager hittat – för att se förlikningshändelserna. I det här fallet (se bilden nedan) går det att utläsa ett totalt antal av fem, för fem av justeringsorsakerna Lager hittat.
  Datum Transaktionsartikel-ID Leveransnätverks-SKU Säljar-SKU Titel Disposition Distributionscenter Orsak Antal
  23 juli 2019 2108808 X001SL SLU_2PK SLU_PHOTO_2PK Säljbart JFK8 ⌃Lager hittat 1
  23 juli 2019 210190912 X001SL SLU_2PK SLU_PHOTO_2PK Säljbart DCA1 ⌃Lager hittat 1
  23 juli 2019 2101901 X001SL SLU_2PK SLU_PHOTO_2PK Säljbart PHX6 ⌃Lager hittat 1
  23 juli 2019 210188746 X001SL SLU_2PK SLU_PHOTO_2PK Säljbart MGE7 ⌃Lager hittat 1
  23 juli 2019 21188081 X001SL SLU_2PK SLU_PHOTO_2PK Säljbart MKE1 ⌃Lager hittat 1
Observera: För återstående felplacerat eller skadat lager som inträffade efter den 19 februari 2021 och som inte har förlikats, kan du vara berättigad till återbetalning enligt FBA:s återbetalningspolicy för borttappade och skadade lagerartiklar.

Så här laddar du ner rapporten Lagerjusteringar:

 1. Klicka på fliken Ladda ner i rapporten Lagerjusteringar.
 2. Välj önskat datumintervall i rullgardinsmenyn Händelsedatum.
 3. Klicka på antingen Begär nedladdning av .csv eller Begär nedladdning av .txt, beroende på vilket format du föredrar. Det tar vanligtvis mellan en till 45 minuter att generera en rapport.
 4. När rapportens status ändras från Pågående till Ladda ner klickar du på knappen Ladda ner.
 5. Spara filen på datorn.
 6. Öppna rapporten i ett kalkylblads- eller databasprogram, till exempel Microsoft Excel eller Microsoft Access.

Här följer ett exempel:

justeringsdatum transaktions-id leveransnätverks-sku sku produktnamn distributionscenter antal orsak disposition förlikad ej förlikad
23 juli 2019 2108808 X001SL SLU_2PK SLU_PHOTO_2PK LGB3 -16 M SÄLJBART 5 11

För förlikade kvantiteter med orsakskoder för Skadat vid Amazon Fulfillment Center, Lager felplacerat eller Lager hittat, finns det mer information i onlinevisningen.

För ej förlikade kvantiteter med orsakskoder för Skadat vid Amazon Fulfillment Center och Lager felplacerat som inträffade efter den 19 mars 2021, kan du vara berättigad till återbetalning enligt FBA:s återbetalningspolicy för borttappade och skadade lagerartiklar

Avstämningshändelser

Lagerjusteringar för Lager felplacerat, Lager hittatoch Skadat vid Amazon Fulfillment Center har motsvarande avstämningar. Du kan se de här avstämningarna i både onlinevisningen och den nedladdningsbara visningen.

Online

När det finns en avstämning för en lagerjustering, finns en länk som tar dig till antingen avstämningsjusteringen i rapporten Lagerjusteringar eller återbetalningstransaktionen i rapporten Återbetalning.

Nedladdningsbar

Du kan se kolumner för avstämda och ej avstämda antal för Lager felplacerat, Lager hittatoch Skadat vid Amazon Fulfillment Center. Till exempel, när en lagerjustering återbetalas eller avstäms ser du en minskning av det ej avstämda antalet och det avstämda antalet ökar.

Här är ett exempel från onlinevisningen:

Datum Transaktionsartikel-ID Leveransnätverks-SKU Säljar-SKU Titel Disposition Distributionscenter Orsak Antal
23 juli 2019 2108808 X001SL SLU_2PK SLU_FOTO_2PK Säljbart LGB3 ⌄ Lager felplacerat -16
Lager hittat 5
Återstående felplacerat eller skadat lager 11

Här är ett exempel från den nedladdade visningen:

datum för justering transaktions-id leveransnätverks-sku sku produktnamn distributionscenter antal orsak disposition avstämt ej avstämt
23 juli 2019 2108808 X001SL SLU_2PK SLU_FOTO_2PK LGB3 -16 M SÄLJBART 5 11

I följande tabell visas alla möjliga kombinationer av ursprungliga händelser och avstämningshändelser.

Orsak till lagerjustering Avstämningsorsak (visas i rullgardinsmenyn) Definition
Skadat vid Amazon Fulfillment Center Inspekterat och disposition korrigerad Lager som efter en inspektion inte ansågs vara skadat vid distributionscentret
Återbetalat Lager som du har fått återbetalning för
Återstående felplacerat eller skadat lager Återstående lager som inte har avstämts
Lager felplacerat Lager hittat Felplacerat lager som hittades
Återbetalat Lager som du har fått återbetalning för
Felplacerat skadat lager Lagret Skadat vid Amazon Fulfillment Center som var felplacerat.
Observera: Avstämningen tillämpas på lagret Skadat vid Amazon Fulfillment Center .
Återstående felplacerat eller skadat lager Återstående lager som inte har avstämts
Lager hittat Ersättningslager hittat Lager som ersatts för att kompensera för borttappat eller skadat lager, i enlighet med FBA:s återbetalningspolicy för borttappade och skadade lagerartiklar.
Saknat lager hittades Felplacerat lager som hittades
Korrigering av lagerägarskap Felaktigt tilldelat hittat lager som flyttades till rätt ägare
Observera: Andra lagerjusteringar än Lager felplacerat, Lager hittatoch Skadat vid Amazon Fulfillment Center visar inte en avstämningsorsak i onlinevisningen eller i den nedladdningsbara visningen.

Varför undersöks mina artiklar?

Du kommer att märka en ny lagerklassificering på sidan Hantera ditt lager och en ny rapport som kallas Undersökning. Det här representerar det felplacerade lagret eller lagerskadat lager som bekräftas aktivt på våra distributionscentra. En tidslinje visar undersökningens längd som aldrig överstiger 30 dagar. När det undersökta lagret har återbetalats eller har överskridit perioden på 30 dagar, ser du motsvarande justeringsövergång till rapporten Lagerjusteringar. För lagerjusteringar som inträffade efter den 19 februari 2021 behöver du inte vänta i 30 dagar innan du lämnar in ett anspråk eftersom vi hanterar undersökningsperioden på 30 dagar åt dig.

Fältdefinitioner

Online-rubrik Ladda ner rubrik Beskrivning
Datum Datum för justering DD-MM-ÅÅÅÅ
Transaktionsartikel-ID transaktionsartikel-id Unikt ID för denna artikeljustering
Leveransnätverks-SKU leveransnätverks-sku Unikt artikel-ID tilldelat av Amazon som används av distributionscentret
Säljar-SKU sku Unikt artikel-ID tilldelat av säljaren
Titel produktnamn Det produktnamn som listats på Amazon
Distributionscenter-ID distributionscenter-id Distributionscenter där justeringen görs
Antal antal Antal justerade enheter
Orsak orsak Den nedladdade filen visar koder medan onlinevisningen visar beskrivningar. Se tabellen Justeringstyper och orsakskoder överst på den här sidan för fullständiga koder och beskrivningar.
Disposition disposition Huruvida artikeln är i säljbart eller osäljbart/olevererbart skick
Ej tillämpligt Avstämt Antal enheter som avstämmer med andra justeringshändelser
Ej tillämpligt Ej avstämt Antal enheter som inte avstämmer med andra justeringshändelser
Observera: Den här rapporten visar information för upp till 18 månader.
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates