Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Rapport om mottagna artiklar

Den här rapporten visar lager som har slutfört mottagningsprocessen på Amazons distributionscentra.

Definitioner av fält

Online-rubrik Ladda ner rubrik Beskrivning
Mottagen_datum mottagen-datum Datum då mottagningsprocessen slutfördes för försändelsen, DD-MÅN-ÅÅÅÅ
Leveransnätverks-SKU leveransnätverks-sku Amazons identifierare för leveransnätverks-SKU
Säljarens SKU sku Säljarens artikelidentifierare
Rubrik produkt-namn Produktrubrik
Antal antal Totalt antal mottagna enheter av denna artikel i försändelsen
FBA_försändelse_id fba-försändelse-id ID för försändelsen
Distributionscenter distributionscenter-id Distributionscenter som tar emot varor
Anm: Rapporten visar information i upp till 18 månader.
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates