Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Dagligt lager

Den här rapporten visar dagligt lager i Amazons distributionscenter, inklusive antal, plats och disposition under de senaste sex månaderna. För äldre data, se månatlig lagerrapport. Dagliga data kan ta upp till tre dagar att visas i den dagliga lagerrapporten.

Fältdefinitioner

Rubrik online Ladda ner rubrik Beskrivning
Datum datum-för-ögonblicksbild Datum för begäran
LEVERANSNÄTVERKS-SKU leveransnätverks-SKU Identifierare för Amazons leveransnätverks-SKU
Säljarens SKU sku Säljarens produktidentifierare
Titel produktnamn Produktnamn
Antal antal Totalt antal tillgängliga enheter för denna produkt i ett av Amazons distributionscenter
Distributionscenter distributionscenter-id Distributionscenter där lagret förvaras
Disposition detaljerad-disposition Produktens status (exempel: säljbar, skadad, osv.)
Land land Kod för det land där lagret finns
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates