Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Amazons valutakonverterare (ACCS): Vanliga frågor

Amazons valutakonverterare är en tillvalstjänst som låter Amazon-säljare ta emot nettointäkter till sitt lokala bankkonto om kontot finns i ett annat land eller en annan region än marknadsplatsen där försäljningen sker.

Finns det några extra avgifter för att använda Amazons valutakonverterare för säljare?

Den tillämpliga växelkursen inkluderar alla avgifter och debiteringar relaterade till din användning av Amazons valutakonverterare för säljare. Om du vill visa växelkursen för överföringar som mottagits på ditt konto, pekar du på det beräknade utbetalningsbeloppet i Betalningsöversikten.

Vilka är de olika nivåerna och avgifterna för säljare som använder Amazons valutakonverterare?

Volymbaserade avgifter baseras på den nivå som definieras av en säljares totala nettointäkter från flera valutor (från butikslandets valuta till säljarens hemlands valuta) under de senaste 12 månaderna för alla Amazon-butiker. Säljarnas nivåer beräknas månadsvis och uppdateras automatiskt. Ju högre nettointäkterna är, desto lägre är avgiften. Dina totala nettointäkter beräknas baserat på din totala utbetalda volym, oavsett om du tidigare har använt ACCS eller andra betaltjänstleverantörer.

Avgifterna beskrivs i tabellen nedan:

Nettointäkter i olika valutor Volymbaserade avgifter (endast CNY) Volymbaserade avgifter (andra valutor utöver CNY)
≥ 10 miljoner USD + 0,40 % 0,75 %
≥ 1 miljon < 10 miljoner USD 0,50 % 1,00 %
≥ 500 000 <1 miljon USD 0,60 % 1,25 %
≥ 100 000 < 500 000 USD 0,70 % 1,50 %
< 100 000 0,90 % 1,50 %

Var är volymbaserade avgifter tillgängliga?

Volymbaserade avgifter är tillgängliga för alla valutor som stöds av Amazons valutakonverterare globalt, med undantag för Turkiet och Brasilien. Säljare som får betalt i CHF kan använda Amazons valutakonverterare till en fast avgift på 1,5 %, oavsett nivå. Volymbaserade avgifter gäller inte för säljarutbetalningar som behandlas via Hyperwallet. Fullständig lista över valutor som stöds av Amazons valutakonverterare för säljare, finns på Länder/regioner och valutor som stöds av Amazon för utbetalning.

Inkluderar mina nettointäkter alla mina globala konton för volymbaserade avgifter?

Ja, när dina globala säljkonton är länkade. Du kan gå till Seller Central och använda funktionen Sammanfoga konton (tidigare kallad Länka konton) för att ansluta alla dina regionala konton, så ser vi till att tillämpa den lägsta tillgängliga skattesatsen för ditt företag.

Här följer ett exempel:

En säljare baserad i Tyskland tjänade 500 000 USD på Amazon.com, 300 000 USD på Amazon.co.uk och 300 000 USD på Amazon.co.jp under de senaste 12 månaderna. Om säljaren inte använder Sammanfoga konton skulle vi erbjuda säljaren:

USA: 500 000–> USD 1,5 %

Storbritannien: 300 000–> USD 1,5 %

Japan: 300 000–> USD 1,5 %

Om säljaren använder länkade konton sänker vi avgiften. Detta sparar säljaren 5 500 USD.

Totala nettointäkter (USA+Storbritannien+Japan) = 1,1 miljon–> 1,0 %

Följ nedanstående steg för en bank i det land eller den region du säljer i på Amazon Marketplace.

  1. Gå in på Inställningar på Seller Central och välj Kontoinformation.
  2. Klicka på Information om bankkonto i avsnittet Betalningsinformation.
  3. På sidan Metoder för insättning klickar du på Tilldela i området för den marknadsplats du vill ändra.
  4. Välj Använd ett nytt bankkonto.
  5. Fyll i den begärda informationen om bankkontot med alla fält korrekt ifyllda. Se till att du läser villkoren i avtalet för Amazons valutakonverterare för försäljningsavtal, och markera sedan kryssrutan för att bekräfta detta.
  6. Klicka på Skicka.

Varför krävs mina identifierings- eller licensnummer för registrering av bankkonto?

Vissa bankländer (t.ex. Kina) kräver ytterligare steg för identitetsverifiering till följd av lokala regler. Om den information som du tillhandahåller (som nationellt ID, företagslicens, kontoinnehavarens namn osv.) är ogiltig eller inte matchar din banks register, kommer din utbetalning att avvisas och pengarna återgår till säljarkontot.

Hur får jag betalt om jag registrerar ett bankkonto i ett annat land/region än den marknadsplats jag säljer på?

När ditt bankkonto har registrerats kommer alla betalningar automatiskt att ske till det kontot i den lokala valutan i landet där banken finns med hjälp av Amazons valutakonverterare.

Tar det längre tid för betalningar som görs med Amazons valutakonverterare att komma in på kontot?

Nej. Den första betalningen efter att du har lagt till eller ändrat bankkontouppgifter kan dock försenas upp till 14 dagar.

Vad visas på mitt kontoutdrag när jag tar emot betalningar från Amazons valutakonverterare för säljare?

Beroende på din bank kommer betalningen att ha något av följande namn: Amazon, HSBC, Souq eller Amazon och HSBC. Kontakta din bank om du behöver mer information.

Varför motsvarar inte växelkursen som används av Amazons valutakonverterare för säljare den jag ser i tidningarna?

De växelkurser du ser i tidningar eller andra tryckta medier är i allmänhet kommersiella växelkurser eller interbankkurser. Amazon arbetar för att säkerställa att våra säljare får en konkurrenskraftig växelkurs.

Vilken växelkurs gäller för min betalning?

Amazons valutakonverterare för säljare använder växelkursen för den dag överföringen till ditt bankkonto påbörjas. För misslyckade utbetalningar är detta den växelkurs som gäller den dag överföringen påbörjas på nytt.

Vilka konsekvenser har omvandlingen till en annan valuta innan de överförs till mitt lokala bankkonto i skattehänseende?

Amazon är inte i stånd att ge råd eller kommentera dina skatteskyldigheter. Kontakta din skatterådgivare med frågor om dina specifika omständigheter.

Kommer jag att få ett dokument i min lokala valuta som jag kan ge till lokala skattemyndigheter?

Alla dokument som tillhandahålls av Amazon kommer att vara i den funktionella valutan på den marknadsplats som du säljer.

Kan jag välja valuta för mina utbetalningar?

Utbetalningar kan endast göras i hemvalutan i det land där bankkontot är beläget. Om ditt bankkonto t.ex. finns i Storbritannien kan utbetalningar endast göras i GBP, även om ditt bankkonto kan ta emot insättningar i både GBP och EUR.

Hur kan jag få ett Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) för inkommande överföringar till Indien?

Se våra instruktioner för Försäljning från Indien.

Kan jag ta emot betalning till ett bankkonto som inte finns med i rullgardinsmenyn ”Bankens plats”?

Nej. Endast de länder och regioner som finns i rullgardinsmenyn ”Bankens plats” på sidan Metoder för insättning stöds.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates