Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Utfärdar koncessioner

Säljare vill ibland kompensera köpare för beställningsproblem förutom eller utöver återbetalning av grundläggande beställningskostnader. När en köpare får en defekt artikel kan säljaren till exempel täcka kostnaden för returleverans för att få tillbaka artikeln..

Båda alternativen fullständig och partiell återbetalning i Hantera ordrar gör det möjligt för säljare att göra koncessioner till köpare. Det finns radartiklar för två typer av koncessioner:

 • Returfraktkoncession
 • Annan koncession

När en koncession utfärdas debiteras hela beloppet av koncessionen från säljarkontot.

Återbetalningar och koncessioner

Säljare kan alltid utfärda partiella eller fullständiga återbetalningar för beställningskostnader, till exempel produktpriset eller frakten köparen betalade ursprungligen. Koncessioner gör det möjligt för säljare att kompensera köpare för beställningsproblem som ett alternativ till eller utöver återbetalning av beställningsuppgifterna. Om det exempelvis gäller en defekt artikel kan en säljare tillhandahålla en returleveranskoncession, och sedan göra en fullständig återbetalning när säljaren har mottagit returen.

Skärmbilden Partiell återbetalning visar radartiklar för återbetalningar och koncessioner som är tillgängliga för en beställning. På skärmbilden Full återbetalning eller Partiell återbetalning visar koncessionsradartiklar specifika maximibelopp för fälten Returfraktkoncession och Annan koncession.

Det maximala belopp som visas för returleveranskoncession är samma som den dubbla ursprungliga fraktkostnaden, plus 100 kr. Beloppet för andra koncessioner motsvarar återstoden av det totala tillåtna koncessionsbeloppet, upp till 1 900 kr. Se nedan för en förklaring av hur de högsta tillåtna beloppen beräknas.

Om du vill utfärda en koncession, följ dessa steg:


 1. Använd popup-menyn för att välja lämplig orsak till återbetalning.

  Detta krävs i samtliga fall, även när en koncession utfärdas.

 2. Ange beloppet för returleveransen och/eller annan koncession i rutan Belopp som ska återbetalas.

  Gränser visas i kolumnen Maximalt belopp. Om det totala beloppet som begärs överstiger totalsumman för produktpris och frakt får du ett popup-fönster som ber dig bekräfta koncessionen.

 3. Valfritt: Lägg till ett memo till köparen.

  Detta är en bra kundtjänstpraxis.

 4. Klicka på Skicka återbetalning.

  Det kan ta upp till 15 minuter innan data uppdateras.

 5. Valfritt: Lägg till ett säljarmemo.

  Det visas inte för köparen, men kan hjälpa dig att spåra åtgärder på beställningen. Du kan när som helst lägga till, ändra eller ta bort anteckningar i ett säljarmemo.

Säljare kan skapa både ett ”köparmemo” och ett ”säljarmemo” när de utfärdar koncessioner eller återbetalningar. Med alternativet ”Din anteckning” kan du spåra de åtgärder du har vidtagit för en beställning, och här finns också påminnelser för nästa steg. Memot accepterar 255 tecken och du kan fortsätta att lägga till ny information eller ta bort gammal information efter behov.

Fakturering för koncession

Koncessioner behandlas i förhållande till en viss beställning. Men eftersom koncessioner inte är återbetalning av beställningskostnader justeras koncessioner inte för beställningsrelaterade Amazon-avgifter. Sådana justeringar görs bara när ursprungliga beställningsbelopp (såsom produktpris och frakt) återbetalas till köparen. Följaktligen debiteras hela koncessionsbeloppet från säljarkontot.

Koncessioner visas i radartikeln Annan på sidan Betalningssammanfattning. Radartikeln Annan i vyn Sammanfattning innehåller också återbetalningar av beställningskostnader som inte visas separat i sammanfattningen, till exempel frakt. Därför kombineras en leveransåterbetalning och en returleveranskoncession för samma beställning på din sammanfattning.

I vyn Transaktionsuppgifter visar återbetalningsbeloppet ”Annan” en uppdelning av beställningsåterbetalningar och koncessioner. I den här vyn visas en avsändningsåterbetalning som ”Leverans” medan en retursändningskoncession visas som en ”Annan” transaktion. Dessutom konsolideras retursändningskoncessionen och andra koncessioner i en enda ”Annan”-radpost. Om du utfärdar en retursändningskoncession på 100 kr och en annan koncession på 200 kr ser du ett belopp på 300 kr i ”Annan”.

Använd återbetalningsvyn i Hantera ordrar om du vill se en detaljerad vy över koncessionsbelopp för en viss beställning. Vyn Partiell återbetalning ger den mest fullständiga uppdelningen av belopp som återbetalats eller utfärdats som koncessioner. Genom att gå tillbaka till den ursprungliga återbetalningssidan i Hantera ordrar kan du se specifika beställningar och koncessionsbelopp som redan har utfärdats till köparen samt eventuella återstående belopp.

Koncessionsbelopp debiteras från säljarkontot och balanseras mot tillgängliga medel. Negativa kontosaldon kan hanteras på något av de sätt som är tillåtna enligt villkoren i ditt säljavtal.

Koncessionsbehandling för köpare

Koncessioner utfärdas till det betalningsinstrument som köparen använde för sin beställning. Det innebär att köparen ser en kredit på sitt kontoutdrag om ett kreditkort användes för beställningen. Om köparen använde både ett kreditkort och ett Amazon-presentkort eller ett presentkort för sin beställning, kommer koncessionsbeloppet att tillföras kreditkortet. Om både ett koncessionsbelopp och en beställningsåterbetalning utfärdas ser köparen två poster på sitt kontoutdrag.

Koncessioner och säljarens resultat

Koncessioner bidrar inte till procentandelen för återbetalning i säljarens resultatmätningar. Om en eller flera produkter i en beställning återbetalas till fullo, räknas beställningen som en återbetald beställning, och ingår i din återbetalningsgrad.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates