Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Produkter som kräver ytterligare godkännanden

Amazons policyer kräver att vissa produkter som säljs via Amazon uppfyller specificerade certifieringsstandarder. En lista över produkttyper som omfattas av dessa begränsningar finns nedan. Se till att du har läst samtliga krav och vägledningen innan du skickar in en ansökan om att sälja dessa produkter. För att sälja dessa produkter på Amazon ansöker du enligt anvisningarna som återfinns på varje enskild sida.

Ta dig tid att titta på följande video som förklarar kvalificeringsprocessen för att sälja produkter som har krav på säkerhet och överensstämmelse.

Seller University:

Det finns några ytterligare begränsningar för att sälja i vissa kategorier.

Mer information om kraven avseende produkttyper finns i avsnittet om produktkrav på hjälpsidan för Produktsäkerhet och överensstämmelse.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates