Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Leverans av små paket till Amazon

Viktigt: Om du inte följer förpackningskraven, säkerhetsriktlinjerna och produktbegränsningarna som gäller för FBA kan lager avvisas, bortskaffas eller returernas från Amazons distributionscenter, framtida leveranser kan blockeras och du kan debiteras för bristande efterlevnad eller förberedelse. Informera din speditör eller leverantör om de här kraven och säkerställ att de förstår och följer dem till fullo.

Följande krav gäller för alla leveranser av små paket till Amazons distributionscenter.

Förberedelse av paket

 • Alla små paket måste förses med fraktetiketter.
 • Ange antalet lådetiketter du behöver (en per låda) och skriv ut dem med en laserskrivare. Använd inte bläckstråleskrivare eftersom streckkoden kan bli svår att skanna om bläcket kladdar eller rinner.
 • Lägg inte till meddelanden på fraktetiketter eller andra etiketter som används på lådan.
 • Lådor får inte vara längre än 63,5 cm på någon ledd, såvida inte de enskilda enheten som ska levereras är längre än 63,5 cm.
 • Lådor får väga högst 23 kg, såvida de inte innehåller en enskild överdimensionerad artikel som väger mer än 23 kg. Lådor som väger mer än 15 kg måste märkas med ”Tung förpackning”. Texten ska kunna läsas både uppifrån och från sidorna på varje tung låda. Lådor som väger mer än 23 kg måste delas upp i mindre försändelser.
 • Placera varje etikett på utsidan av varje låda och se till att det fysiska innehållet i lådan stämmer överens med lådnumret i fraktplanen.
 • Placera etiketterna så att de syns lätt när de tas emot på distributionscentret. Placera dem inte över lådans skarvar.
 • Skriv ut hela uppsättningen etiketter. Eftersom varje etikett är unik får de inte kopieras, återanvändas eller modifieras för märkning av andra paket.
 • Fraktetiketterna får inte placeras över lådans skarvar så att de kan skadas när lådan öppnas. Om etiketten skadas kan streckkoderna inte skannas.
 • Placera fraktetiketterna minst 3 cm (1,25 tum) från lådans kanter så att tejpen som förseglar lådan inte täcker någon streckkod eller viktig information.

Riktlinjer för speditörer

 • Endast professionella speditörer får boka leveranser till Amazons distributionscenter. Amazon tar inte emot leveranser från privatpersoner.
 • Speditörerna måste följa våra leverans- och säkerhetskrav.
 • Alla speditörer måste tillhandahålla bevis på att varorna överlämnats till avsett Amazon distributionscenter. Beviset utgörs av en tidsstämpel för avlämning i Amazons lokaler samt en underskrift eller ett namn på en Amazon-anställd.
Viktigt: Tänk på att försändelser till Tyskland som tilldelats distributionscenter i Polen eller Tjeckien och som inte görs inom Partnered Carrier-programmet med DHL överlämnas till logistiktjänsteleverantörer. Adresserna genereras automatiskt på fraktetiketten när försändelsen skapas i Seller Central.

Adressen till WRO5 distributionscenter är Finsterwalder-centret i Halle/Saale:

Finsterwalder Transport und Logistik GmbH
Schieferstraße 16 
06126 Halle/Saale 

För att boka en tid för en leverans av små paket till Finsterwalder-centret måste speditören boka tid på Finsterwalder Booking för att undvika väntetid.

Adressen till det andra distributionscentret i Polen och Tjeckien är Amm-centret i Nürnberg:

Amm GmbH & Co KG Spedition
Hamburger Str. 99
90451 Nürnberg 

För att boka en tid för en leverans av små paket till Amm-centret i Nürnberg måste speditören skicka ett e-postmeddelande till amazon-fba@amm-spedition.de och boka en tid för att undvika väntetid.

Amazon Partnered Shipments-programmet

Vi har också ett leveransprogram med Amazon-partner för leverans av små paket till rabatterade priser.

Följande speditörer tillhandahåller den här tjänsten:

UPS i Frankrike, Spanien, Italien, Förenade kungariket, Nederländerna, Sverige, Polen och Tyskland

DHL i Tyskland

Läs mer om Amazon Partnered Carrier-programmet.

Om du anlitar en av Amazons speditörpartner för leverans av små paket måste du ange lådornas mått. Måtten används för att beräkna dimensionsvikten, vilken kan användas för att beräkna tilläggsavgiften om dimensionsvikten överstiger den faktiska vikten.

Mer information om vikt och mått finns i packningsmeddelanden.

Mer information:

Du kan läsa kraven på frakt och routning om du vill veta mer om kraven på vikt, mått och frakt som gäller för alla leveransmetoder.

Om du vill ha information om större försändelser kan du läsa om leveranser till Amazon som är mindre än en lastbilslast.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates