Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Lägga till en produkt åt gången

Lägga till en produkt är ett interaktivt webbaserat gränssnitt som används för att lista ett litet antal produkter, en i taget. Det här verktyget är tillgängligt i rullgardinsmenyn iLager på ditt säljarkonto. Verktyget Lägga till en produkt kan användas för att:

 • Matcha med en befintlig produktpost: Om du har en produkt du vill sälja som redan finns på Amazon, måste du matcha den med den befintliga produktinformationssidan.
 • Skapa en ny produktpost: Om produkten du vill sälja inte finns på Amazon kan du lista en ny produkt och Amazon kommer att skapa en ny produktinformationssida.
Matcha med en befintlig produktpost

Innan du matchar din produkt med den befintliga produktposten på Amazon, se till att du har följande information tillgänglig:

Information att tillhandahålla Beskrivning
Information om erbjudandet Erbjudandet inkluderar produktens skick, pris, antal, leveransalternativ etc. Du kan uppdatera informationen om erbjudandet när som helst.

Följ dessa steg för att matcha med en befintlig produktpost:

 1. Välj Lägga till en produkt i listrutan Lager och sök efter den produkt du vill sälja på Amazon. Resultaten är mer exakta om du söker efter en produktidentifierare som UPC, EAN, JAN eller ISBN.
 2. Om du hittar den produkt du vill sälja utför du följande steg:
  1. Klicka på Sälj denna produkt.
  2. Ange informationen om erbjudandet i de angivna datafälten. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.
  3. Klicka på Spara.

Skapa en ny produktpost

Om du inte kan hitta din produkt med Lägga till en produkt kan du Skapa en ny produktpost på Amazon. Innan du skapar en ny produktpost på Amazon, se till att du har följande information tillgänglig:

Information att tillhandahålla Beskrivning
Produktidentifierare De flesta produkter har en unik identifieringskod, till exempel en UPC, EAN, JAN eller ISBN. Det säkerställer att korrekt information finns på produktinformationssidan.
Information om erbjudandet Information om erbjudandet inkluderar produktens skick, pris, antal, leveransalternativ etc. Du kan uppdatera informationen om erbjudandet när som helst.
Produktinformation Produktinformation inkluderar attribut som produktnamn (rubrik), varumärke, kategori, beskrivning och bilder. Denna information ger köpare en tydlig bild av produkten som erbjuds och kan användas för att lyfta fram specialfunktioner. Obligatoriska attribut kan komma att ändras beroende på vilken kategori du listar dina produkter i.
Nyckelord och söktermer Starka nyckelord kan göra dina produkter enklare för köpare att hitta. Mer information finns i Hur man använder söktermer effektivt.

Följ dessa steg för att skapa en ny produktpost på Amazon:

 1. Välj Lägga till en produkt i listrutan Lager.
 2. Klicka på Skapa en ny produktpost.
 3. Sök eller bläddra fram den kategori som matchar den produkt du vill sälja och klicka på knappen Välj kategori. Att välja din kategori noggrant kan hjälpa köpare att hitta produkter lättare.
 4. När du har angett den nödvändiga informationen på de tillhandahållna flikarna kan du klicka på Spara ändringar för att slutföra listningsprocessen. Du kan redigera informationen för dina produktposter när som helst.

Observera:
 1. Informationssidor delas med andra säljare som kan erbjuda samma produkt. Amazon väljer vilken information som ska inkluderas på produktinformationssidan baserat på tillverkarens och säljarens bidrag. För mer information, seProduktinformationssidor och erbjudanden.
 2. Amazon visar produktposter med relevant och korrekt information på informationssidan. Vi rekommenderar starkt att du tillhandahåller lämplig information för dina produktposter för att hjälpa köpare att göra ett välinformerat köp. Läs följande hjälpguider för bästa praxis när du listar en produkt:

Informationen du lämnar kommer vanligtvis att publiceras på Amazon inom 15 minuter och ditt erbjudande blir synligt för kunderna genom sökning och bläddring. När du har lagt till nya produkter eller produktposter kontrollerar du om du kan hitta dina produkter genom att söka eller bläddra efter dem. Om du inte hittar dina produkter, se Använda söktermer effektivt.

Lista på flera marknadsplatser

Oavsett om du matchar med en befintlig produktpost eller skapar en ny, får du möjlighet att nå fler kunder genom att göra din produktpost tillgänglig på fler av Amazons marknadsplatser under listningsprocessen. Ange ytterligare attribut, som t.ex. pris för varje ytterligare marknadsplats, på erbjudandefliken för att skapa produktposter på de här marknadsplatserna utöver den som du valde i Seller Central-rubriken. Priser ska anges i den lokala marknadsplatsens valuta, som framgår av prisfältet. Om en informationssida ännu inte finns på dessa marknadsplatser kommer Amazon att försöka göra en automatisk översättning och skapa en sida för din räkning. Den här processen kan ta upp till 48 timmar. Du kommer att få möjlighet att föreslå innehållsändringar på det lokala språket efter slutförandet.

Tillgängliga marknadsplatser fastställs av platsen för din registrering och, för marknadsplatser utanför regioner som Europa eller Nordamerika, av dina länkade konton. Mer information om policyer för produktposter för varje marknadsplats finns iAmazons begränsningar för kategori, produkt och innehåll .

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates