Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

FBA:s återbetalningspolicy för borttappade och skadade lagerartiklar

När ditt lager försvinner eller skadas av en Partner-speditör, i ett Amazon-distributionscenter, eller under leverans till en kund, kan vi antingen:

 • Ersätta artikeln med en med samma FNSKU
 • Återbetala dig den uppskattade nettointäkten från försäljningen av samma artikel efter den lokala gällande momssatsen.
Observera: För att få ersättning för en förlorad produkt är det nödvändigt att skicka den begärda dokumentationen för att bevisa att det exakta antalet enheter skickades till distributionscentret. (Stämplat och undertecknat bevis på leverans, fakturor, följesedel...)

Återbetalning

Vi tar hänsyn till flera faktorer vid fastställandet av beloppet som ska återbetalas, inklusive:

 • Din försäljningshistorik
 • Den genomsnittliga försäljningspriset för FBA på Amazon
 • Försäljningshistorik specifik ASIN

Det uppskattade återbetalningsbeloppet inkluderar inte lokal gällande standardmoms. Om du hör till vår momsberäkningstjänst tar vi hänsyn till din Product Tax Code (PTC) när vi beräknar den tillämpliga skattesatsen.

Om vi inte har tillräckligt med information för att beräkna återbetalningsbeloppet för en artikel, tilldelar vi ett värde till ditt lager baserat på liknande artiklar.

Om du begär en omprövning av den återbetalning du får kan vi be dig skicka in ytterligare information, till exempel ett kvitto eller en faktura.

Återbetalningsbeloppet för en enskild artikel kommer inte överstiga 21 160 SEK. För produkter som värderas till mer än 21 160 SEK rekommenderar vi att du överväger att köpa tredjepartsförsäkring.

Observera: Vi kan bortskaffa alla artiklar som vi ersätter dig för enligt denna policy, t.ex. genom att sälja dem. Som ett resultat kan sådana artiklar — inklusive förlorade artiklar som hittas efter återbetalning — listas för försäljning på Amazon Lagererbjudanden (om tillämpligt) eller andra kanaler.

Återföring av återbetalning

Om vi tidigare har återbetalat dig för förlorat lager som senare hittas, eller om vi fastställer att eventuell återbetalning har gjorts av misstag, kan vi ersätta artikeln med en som har samma FNSKU eller ta tillbaka den kredit som gavs på ditt konto.

Begränsningar

Viktigt: Du måste skicka in anspråk för artiklar som saknas från försändelser som skickats till Amazons distributionscentra inom 6 månader. Anspråk för leveransproblem med Multi-Channel Fulfillment måste skickas in till Amazon av dig inom 90 dagar efter det maximala beräknade leveransdatum (EDD) som anges på sidan för orderinformation. Alla andra anspråk på förlorat eller skadat lager måste skickas in inom 18 månader från det datum då förlust eller skada inträffade.

Våra policyer förbjuder all aktivitet som skulle störa vår förmåga att hjälpa andra säljare. Exempel på sådana aktiviteter är inlämning av otillräckligt undersökta eller för tidiga förfrågningar, eller inlämnade av stora mängder förfrågningar på kort tid.

Vad omfattas av denna policy?

 • Artiklar som skadas när de är i ett Amazon-distributionscenter
 • Artiklar som felplaceras på ett Amazon-distributionscenter
 • Artiklar som förloras eller skadas av speditörer och distributörer som vi använder för att leverera produkter till kunden
 • Artiklar som förlorats eller skadats under leverans till ett Amazon-distributionscenter med hjälp av Amazon-Partnerspeditörer (litet paket, mindre än lastbilslast och full lastbilslast)
  Observera: Artiklar i små paket som levereras med Amazon-Partnerspeditörer som skadas på grund av bristfällig förpackning omfattas inte. Uppfyll alltid våra krav på förberedelse, förpackning och leverans när du skickar till ett Amazon-distributionscenter för att undvika skador under transporten.

Vad omfattas inte av denna policy?

 • Produkter förbjudna för FBA
 • Produkter som inte uppfyller Krav på lagerhållning för FBA
 • Begränsade produkter som förlorats eller skadats under bearbetning av order för lagerrensning
 • Defekta produkter eller artiklar som förlorats eller skadats av kunder, distributörer eller säljare
 • Utgångna artiklar
 • Defekta artiklar som är skadade när de kommer till distributionscentret
 • Artiklar i små paket som levereras med Amazon-Partnerspeditörer som skadas på grund av bristfällig förpackning
Observera: Uppfyll alltid våra krav på förberedelse, förpackning och leverans när du skickar till ett Amazon-distributionscenter för att undvika skador under transporten.

För mer information, se tjänstevillkoren för FBA.

Innan du rapporterar dina artiklar som förlorade

Om du tror att en del av ditt lager saknas använder du följande verktyg och rapporter för att identifiera eller åtgärda avvikelsen:

Du kan också kontrollera ditt e-postkonto beträffande återbetalningsmeddelanden från Levereras av Amazon.

Om du inte kan åtgärda avvikelsen, kontakta säljarsupporten.

Lagerjusteringsrapport

För att se en lista över artiklar som du har återbetalats för, eller återbetalningar som har återförts och artiklarna har returnerats till ditt lager, utför du följande steg i Lagerjusteringsrapport:

 1. I rullgardinslistan i Orsaksgrupp, väljer du en av följande:
  • Skadad: En skada har upptäckts på en artikel.
  • Hittad: En artikel hittas på en lagerplats på distributionscentret, och Amazons programvara för lagerhantering har inga uppgifter om att artikeln placerades på den platsen.
  • Förlorad: En artikel har blivit felplacerad.
 2. Klicka på Generera rapport. Leta upp en av följande i kolumnen Orsak:
  • Skadad vid Amazons distributionscenter: Skador på artikeln uppstod efter att artikeln anlänt till distributionscentret.
  • Skadat av speditör för inkommande försändelse : Skador på artikeln uppstod medan paketet transporterades av en Amazon-Partnerspeditör.
  • Överföring från depåkonto: Artikeln har returnerats till ditt lager.

För mer information om justeringsorsakskoder, se Lagerjustering.


FBA:s återbetalningspolicy för borttappade och skadade lagerartiklar


Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates