Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Övervaka din kontostatus

Följ dessa instruktioner för att se din kontostatus:

 1. Gå till startsidan för Seller Central.
 2. Klicka på Kontostatus under Resultat.

På sidan för kontostatus får du en översikt över hur ditt säljarkonto följer de resultatmål och policyer som krävs för att sälja på Amazon. För att säkerställa att vi levererar en fantastisk upplevelse till våra kunder kan Amazon vidta åtgärder för dessa mätvärden om de inte uppfyller våra mål.

På sidan för kontostatus får du en översikt över hur ditt säljarkonto följer de resultatkriterier som gäller för att sälja på Amazon. För att säkerställa att vi levererar en fantastisk upplevelse till våra kunder kan Amazon vidta åtgärder för dessa resultatmätningar om de inte uppfyller våra mål.

Vi granskar regelbundet alla säljares resultat och meddelar dem när de inte når målen. Avsikten med den här granskningen är att ge dig möjlighet att förbättra dina resultat innan problemet påverkar din förmåga att sälja.

Överklaga ett avaktiverat säljkonto

Om ditt säljarkonto har inaktiverats kan du vara berättigad till återaktivering. Du kan överklaga genom att förse oss med en handlingsplan för att korrigera de problem som bidrog till åtgärden. Lär dig att överklaga begränsning eller borttagning av försäljningsprivilegier.

Observera: Om ditt säljarkonto har inaktiverats kan du vara berättigad till återaktivering. Du kan överklaga genom att förse oss med en handlingsplan för att korrigera de problem som bidrog till åtgärden.

Lär dig att överklaga begränsning eller borttagning av försäljningsprivilegier.

Avtalsenliga resultatkriterier som du måste uppfylla är (i) Frekvens av felaktiga ordrar, (ii) Annulleringsfrekvens och (iii) Frekvens för sen sändning. De övriga indikatorerna är ”bra att ha-indikatorer” och det blir inga konsekvenser om du inte uppfyller dem.

Avtalsmässiga resultatkriterier:

Frekvens av felaktiga ordrar

Frekvens av felaktiga ordrar (ODR) är ett viktigt mått på din förmåga att ge en bra kundupplevelse. Det omfattar alla ordrar med en eller flera felaktigheter (definieras nedan) och anges som en procentandel av det totala antalet ordrar under en given period på 60 dagar.

En order har en felaktighet om den resulterar i negativ feedback, ett anspråk på A-to-z Guarantee som inte förnekas eller ett återdebiterat kreditkort.

Vår policy är att säljare ska ha en ODR under 1 % för att sälja på Amazon. En ODR som överstiger 1 % kan leda till att kontot avaktiveras.

Annulleringsfrekvens

Annulleringsfrekvens (CR) är alla ordrar som annullerats av säljaren, visade som en procentandel av det totala antalet ordrar under en given sjudagarsperiod. Annulleringsfrekvensen gäller endast för av säljare levererade ordrar.

Detta mätvärde inkluderar alla orderannulleringar som initierats av säljaren, med undantag för de som begärs av kunden med hjälp av alternativen för annullering av en order på kundens Amazon-konto. Väntande ordrar som annulleras av kunden direkt på Amazon inkluderas inte.

Vår policy är att säljare ska upprätthålla en annulleringsfrekvens under 2,5 % för att få sälja på Amazon. En annulleringsfrekvens som överstiger 2,5 % kan leda till att kontot avaktiveras.

Frekvens för sen sändning

Frekvens för sen sändning inkluderar alla ordrar med en leveransbekräftelse som slutförts efter förväntat leveransdatum. Frekvens för sen sändning anges som en procentandel av det totala antalet ordrar under både en 10- och en 30-dagarsperiod. Frekvens för sen sändning gäller endast för av säljare levererade ordrar.

Det är viktigt att bekräfta leveransen av ordrar på förväntat sändningsdatum så att kunderna kan se statusen för sina skickade ordrar online. Ordrar med sen sändningsbekräftelse kan leda till fler anspråk och negativ feedback och/eller kundkontakter och påverka kundupplevelsen negativt.

Vår policy är att säljare ska upprätthålla en frekvens för sen sändning under 4 % för att få sälja på Amazon. En Frekvens för sen sändning över 4 % kan leda till att kontot inaktiveras.

Ytterligare indikatorer:

Giltig spårningsfrekvens

Giltig spårningsfrekvens (VTR) inkluderar alla försändelser med ett giltigt spårningsnummer och anges som en procentandel av de totala försändelserna under en given 30-dagarsperiod. VTR gäller endast för av säljare levererade ordrar.

Amazons kunder är beroende av spårningsnummer för att ta reda på var deras ordrar är och när de kan förvänta sig att få dem. Giltig spårningsfrekvens är en resultatmätning som speglar dessa förväntningar. Alla större speditörer, som USPS, FedEx, UPS och DHL, erbjuder numera gratis spårning.

Det finns inga konsekvenser för att inte uppfylla VTR-målet.

Leverans-i-tid-frekvens

Leverans-i-tid-frekvens (OTDR) inkluderar alla försändelser som levererats senast på beräknat leveransdatum och anges som en procentandel av det totala antalet spårade försändelser. OTDR gäller endast för av säljare levererade ordrar.

Vi tar hänsyn till OTDR-resultat när vi bestämmer vilka transiteringstider du är berättigad att ange, vilket kan göra det möjligt för dig att lova snabbare leveranstider och förbättra din konvertering.

Vi rekommenderar att säljare upprätthåller en OTDR över 97 % för att ge en bra kundupplevelse, men det finns inga konsekvenser för att inte uppfylla OTDR-målet.

Missnöjesgrad avseende returer

Missnöjesgrad avseende returer (RDR) mäter hur nöjda kunderna är med returupplevelsen. Erfarenheten är negativ när en begäran om retur har negativ feedback från kunden (negativt feedback-betyg beträffande returer), inte besvaras inom 48 timmar (frekvens för försenade svar) eller nekas felaktigt (ogiltig avvisningsfrekvens). Din missnöjesgrad avseende returer är alla negativa begäranden om returer som en procentuell andel av det totala antalet begäranden om returer.

Vår policy är att säljare ska upprätthålla en RDR under 10 %. Det finns ingen konsekvens för att inte uppfylla RDR-målet men kunder med olösta problem är mer benägna att lämna negativ feedback och göra anspråk på A-to-z guarantee.

Vanliga frågor

Vad är en orderdefekt?

En order är defekt om vi har fått negativ feedback, ett anspråk på A-till-Z guarantee eller ett kreditkort för återdebitering för ordern.

Vad är Frekvens av felaktiga ordrar (ODR)?

Frekvens av felaktiga ordrar (anges som en procentandel) är alla ordrar med en eller flera defekter (definieras nedan) och anges som en procentandel av det totala antalet ordrar under en given sextiodagarsperiod.

Över vilken tidsperiod beräknas Frekvens av felaktiga ordrar?

Frekvens av felaktiga ordrar kan beräknas över vilken historisk orderperiod som helst. Eftersom många defekter rapporteras flera veckor efter att ordrar har gjorts eller tagits emot, beräknar vi normalt bara för perioder som slutar tidigast 30 dagar från nutiden.

Räknas det som två defekter om jag har ett anspråk på A-to-z guarantee och en negativ feedback på en beställning?

Nej, en order kan bara vara defekt en gång. Att ha både negativ feedback och ett anspråk på samma order räknas bara som en defekt.

Räknas alla anspråk som defekter?

Nej, alla anspråk räknas inte som defekter. Lösta anspråk som avvisas, inklusive anspråk som köparen dragit tillbaka och som avvisas, påverkar inte din Frekvens av felaktiga ordrar.

Vad är Negativt feedback-betyg?

Negativt feedback-betyg är antalet ordrar som har fått negativ feedback, dividerat med antalet ordrar under tidsperioden. Detta mätvärde är orderkorrelerat, vilket innebär att vi tittar på datumet för ordern (inte det datum då feedbacken mottogs) vid beräkning av betyget. Det är en av de tre komponenterna för Frekvens av felaktiga ordrar (ODR).

Vad är ett kreditkort för återdebitering?

När en köpare bestrider ett köp som debiterats dennes kreditkort hos sin bank, kallas det en begäran om återdebitering. Dessa återdebiteringar kategoriseras i första steget som antingen ett bedrägeri eller en service.

En bedräglig återdebitering innebär att köparen nekar till att ha gjort köpet. Dessa krav är vanligtvis relaterade till stulna kreditkort som används av bedrägliga köpare. Amazon skyddar dig till 100 % från bedrägliga transaktionsåterdebiteringar.

En återdebitering av servicetyp innebär att köparen godkänner ett köp, men uppger för kreditkortsutfärdaren att han eller hon har upplevt ett problem.

Sådana problem kan innefatta följande:

 • Köparen hävdar att artikeln inte har kommit.
 • Artikeln returnerades men ingen återbetalning gjordes.
 • Köparen fick en skadad eller defekt produkt.
En återdebitering av servicetyp liknar ett A-to-z guarantee-anspråk, förutom att behandlingen och beslutet fattas av kreditkortsutfärdaren, inte Amazon.

Vad är återdebiteringsfrekvens?

Återdebiteringsfrekvens är antalet ordrar som har ett kreditkort för återdebitering, dividerat med antalet ordrar under den aktuella tidsperioden. Mätvärdet är orderkorrelerat och anges som en procentandel. Det är en av de tre komponenterna i mätvärdet Frekvens av felaktiga ordrar.

Vad är Frekvens för anspråk på A-till-Z guarantee?

Frekvens för anspråk på A-till-Z guarantee är antalet ordrar som har fått ett anspråk på A-to-z guarantee, dividerat med antalet ordrar under den aktuella tidsperioden. Det är en av de tre komponenterna för ODR-mätvärdet. Vid beräkning av Frekvens för anspråk på A-to-z guarantee tar vi hänsyn till alla anspråk – oavsett status – som lämnats in av köpare.

Ingår negativ feedback som köparen har tagit bort?

Nej. Om en köpare drar tillbaka negativ feedback räknas den inte vid beräkningen av defektfrekvensen. Du kan se sådan feedback i dina mätvärden upp till 48 timmar efter att en köpare har tagit bort den.

Vad är Frekvens för sen sändning ?

Frekvens för sen sändning inkluderar alla ordrar med leveransbekräftelser som har slutförts efter deras förväntade leveransdatum. Frekvens för sen sändning anges som en procentandel av det totala antalet ordrar under både en 10- och en 30-dagarsperiod. Frekvens för sen sändning gäller endast för av säljare levererade ordrar.

Det är viktigt att bekräfta leveransen av ordrar på förväntat sändningsdatum så att kunderna kan se statusen för sina skickade ordrar online. Ordrar med sen sändningsbekräftelse kan leda till fler anspråk, negativ feedback och/eller kundkontakt och påverka kundupplevelsen negativt.

Vår policy är att säljare ska upprätthålla en frekvens för sen sändning under 4 % för att få sälja på Amazon. En Frekvens för sen sändning över 4 % kan leda till att kontot inaktiveras.

Vad är Annulleringsfrekvens?

Annulleringsfrekvens (CR) är alla ordrar som annullerats av säljaren, visade som en procentandel av det totala antalet ordrar under en given sjudagarsperiod. Annulleringsfrekvensen gäller endast för av säljare levererade ordrar.

Detta mätvärde inkluderar alla orderannulleringar som initierats av säljaren, med undantag för de som begärs av kunden via alternativen för annullering av beställning på kundens Amazon-konto. Väntande ordrar som annulleras av kunden direkt på Amazon inkluderas inte.

Vår policy är att säljare ska upprätthålla en annulleringsfrekvens under 2,5 % för att få sälja på Amazon. En annulleringsfrekvens som överstiger 2,5 % kan leda till att kontot avaktiveras.

Varför är det dåligt med ordrar som annulleras av säljaren?

Det är viktigt att de artiklar som du har listat på Amazon finns i lager och är tillgängliga för leverans. När en säljare annullerar en order som gjorts av en köpare före leverans, har vi funnit att detta oftast beror på att artikeln är slutsåld. I enstaka fall är det oundvikligt att en vara tar slut i lagret. Vi förväntar oss dock att säljarna minimerar denna typ av problem. Höga frekvenser av annullerade ordrar är ett problem som kan påverka ditt säljkonto. På kort sikt påverkar det också ditt resultat negativt eftersom en ej levererad order innebär förlorade intäkter för ditt företag.

Vad är skillnaden mellan en återbetalning och en annullerad order?

Ett beslut om att inte leverera en order före leveransbekräftelse behandlas som en annullerad order. När en order har sändningsbekräftats behandlas ett beslut om att acceptera en retur eller att inte leverera en artikel som en återbetalning. Återbetalningar är inte alltid negativa händelser, men en hög siffra för Återbetalningsgrad kan ofta vara ett tecken på ett underliggande problem som det kan vara värt att granska.

Varför kan ni inte tillhandahålla data om de senaste ordrarna?

Negativ feedback, anspråk på A-to-z guarantee och kreditkort för återdebitering lämnas i genomsnitt flera veckor efter orderdatumet. Fram till dess att denna genomsnittliga tid har passerat, kommer en säljares defektfrekvens alltid att vara artificiellt låg. Att vänta en längre period (90 dagar) ger den mest exakta bilden av det faktiska resultatet. För att tillhandahålla tidigare information om ditt resultat kan vi dock rapportera information om ordrar så tidigt som 30 dagar efter köp.

Vilka är målen för resultatkriterierna?

Alla Amazon-säljare måste arbeta för att uppnå och upprätthålla en kundtjänstnivå som uppfyller följande resultatkriterier för alla produkter som de säljer:

 • Frekvens av felaktiga ordrar: < 1 %
 • Annulleringsfrekvens för föruppfyllelse: < 2,5 %
 • Frekvens för sen sändning: < 4 %

Vad händer om mitt kontos resultat inte uppfyller resultatmålen?

Om du misslyckas med att nå målen kan dina försäljningsprivilegier tas bort eller begränsas. Lär dig mer om hur du kan överklaga borttagning av försäljningsprivilegier.

Hur kan jag använda den här informationen för att förbättra min verksamhet?

Vi hoppas att du kommer att kunna använda både den aktuella och den historiska informationen för att minimera dina annullerade och defekta ordrar, samtidigt som du maximerar procentandelen leveranser som är i tid. Sammantaget kommer dessa praxis att öka antalet positiva kundupplevelser, vilket kommer att återspeglas i bättre feedback och nöjdare kunder. Båda tenderar att öka försäljningen.

Vad är Kontostatus?

Ditt säljkonto kan ha någon av följande statusar:

 • Aktiv: Ditt säljkonto får användas för försäljning på Amazon och medel (betalningar) kan betalas ut enligt det normala schemat.
 • Under granskning: Ditt säljkonto får användas för försäljning på Amazon, men är för närvarande under granskning av Amazon och medel hålls tillfälligt inne tills granskningen är klar.
 • Avstängd: Ditt säljkonto får inte användas för försäljning på Amazon och medel hålls tillfälligt inne.

Du kan se din kontostatus på sidan Resultataviseringar.

Varför visas mina resultatmätningar efter leveranskanal?

Säljare som levererar sina egna beställningar och även använder FBA bör vara införstådda med kvaliteten på den leveransupplevelse som de tillhandahåller till köparna i båda fallen. En säljare kan till exempel ha en övergripande Frekvens för sen sändning som uppfyller Amazons resultatmål, men inte uppfylla resultatmålet för sena leveranser för beställningar som denne skickar själv. Visning av resultatmätningar efter leveranskanal kan hjälpa säljare att identifiera ett problem snabbare och arbeta för att åtgärda det tidigare.

Hur kan jag använda mätvärdena baserat på produktlinje?

Från tid till annan kommer vissa säljare att tillhandahålla bättre köpupplevelser för vissa typer av artiklar än andra. En säljare kan till exempel ha beprövade resultat från försäljning av kontorsprodukter men få problem vid expansion till en ny produktlinje som konsumentelektronik. Genom att separera defekta beställningar och annulleringsfrekvenser efter produkttyp kan du få hjälp med att identifiera ett problem snabbare och arbeta för att åtgärda det tidigare.

Varför matchar inte siffrorna i rapporten uppgifterna i övrigt på mitt konto?

Idag finns det flera vyer för säljarens resultat. Mätvärdena som rapporteras på den här sidan är orderkorrelerade och fokuserar främst på kundupplevelsen. Mätvärden som rapporteras på andra platser på kontot är inte orderkorrelerade och är kopplade till ekonomiska uppgifter.

Varför matchar inte Negativt feedback-betyg det som visas för köpare på webbplatsen?

Det negativa feedback-betyg som publiceras på sidan Resultatmätningar är orderkorrelerat och en av de tre komponenterna i ODR-mätvärdet. I en orderkorrelerad vy beräknas Negativt feedback-betyg som procentandelen ordrar med ett negativt feedback-betyg under en viss tidsperiod, oavsett när feedbacken togs emot. Detta skiljer sig åt från de feedback-betyg som visas för köpare på så sätt att feedback från kunder beräknas utifrån när feedbacken togs emot i stället för när ordern gjordes.

Varför matchar inte återbetalningsgraden det som visas på andra platser på mitt konto?

Den återbetalningsgrad som publiceras på sidorna för Resultatmätningar är orderkorrelerad. I en orderkorrelerad vy beräknas återbetalningsgraden som procentandelen ordrar under en viss tidsperiod med en återbetalning, oavsett när återbetalningen gjordes. Detta skiljer sig åt från återbetalningsgrader som beräknas baserat på när återbetalningen gjordes i stället för när ordern gjordes.

Vad är ett orderkorrelerat mätvärde?

När en mätning är orderkorrelerad granskar vi resultaten för en viss ordertidsperiod. Detta skiljer sig till exempel åt från de positiva feedback-betyg som för närvarande visas för köpare. Feedback från kunder beräknas utifrån när informationen tas emot, i stället för när ordern gjordes. En orderkorrelerad vy visar antalet positiva feedback-betyg som tagits emot för ordrar som gjorts under en viss tidsperiod, oavsett när feedbacken togs emot.

Kommer ni att publicera frekvensen av felaktiga ordrar för köpare på Amazon?

Vi har inga planer på att publicera Frekvens av felaktiga ordrar (ODR) för köpare inom en snar framtid.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates