Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Krav på förpackning

Läs mer om de allmänna förberedelsekraven för att skicka lager till Amazons distributionscenter, samt de specifika produktkategorier som kräver särskilda förberedelser.

Viktigt: Underlåtenhet att följa FBA-krav gällande produktförberedelse, säkerhet och produktbegränsningar kan leda till att lager avvisas på Amazons distributionscenter, bortskaffande eller returnering av lager, blockering av framtida leveranser till distributionscentret eller debitering för förberedelse eller för bristande efterlevnad vid distributionscentret.

Se till att dina artiklar är säkert förpackade för att förhindra skador. Följ dessa riktlinjer när du levererar produkter till Amazons distributionscenter. Amazon förbehåller sig rätten att returnera alla artiklar som är förpackade på ett sätt som inte uppfyller dessa krav.

  • Ladda ner och skriv ut dokumentet Förberedningsmatris och använd som en snabbreferens när du förbereder produkter för sändning till Amazons distributionscenter.
  • Alla FNSKU:er som används av säljaren måste motsvara en unik produkt, inklusive sortiment som ska ha en unik FNSKU per typ av sortiment.
  • Alla enskilda SKU-artiklar måste finnas i ett enda paket, inklusive böcker med flera volymer. Amazon accepterar inte produkter som kräver montering av flera separata delar vid vår kaj (till exempel skottkärror där handtag och ben kommer i separata lådor).
  • Alla produkter måste ha en enda skannbar streckkod, placerad på utsidan av varje sändningsbar enhet, som är registrerad i Amazon-katalogen och unikt identifierar produkten. Detta kan vara en EAN/UPC/ISBN för ”virtuell spårning utan märkning” lager eller en FBA FNSKU-etikett för ”etikettmärkt” lager. Streckkoden ska också skrivas ut i mänskligt läsbar form. Den ska placeras på utsidan av produkten på en plan, lättillgänglig och skannbar plats (exempelvis inte placerad runt ett hörn, en kurva eller på en söm).
  • Alla artiklar måste vara lätta att identifiera. Förpackningar måste ha en etikett med en identifierare (såsom titel, färg och modellnummer) utöver deras EAN/UPC/ISBN-streckkoder.
  • Otillåtna marknadsföringsmaterial (till exempel broschyrer, prislappar eller andra klistermärken som inte kommer från Amazon) är förbjudna. Amazon accepterar inte etiketter eller produkter som är prissatta på förhand.

Säkerhet: Du måste använda säkerhetsknivar med täckta blad vid förpackning och distribution av Amazon-leveranser för att förhindra att vassa föremål, såsom blad, av misstag lämnas i kartonger och produkter som kan orsaka skada för Amazons Associates eller Amazons kunder.

Skarpa, farliga eller lättskadade artiklar: Amazon förbehåller sig rätten att specificera produkter som behöver ytterligare skyddande förpackningar så att produkten förblir hel under hela leveransen. Produkter som är känsliga för damm, smuts eller fuktighet måste skyddas av genomskinliga polyetenpåsar. Alla produkter med följande attribut som levereras till Amazon distributionscenter med otillräcklig eller icke-överensstämmande förpackning vägras eller packas om av Amazon på säljarens bekostnad och kan bli föremål för avgifter för bristande efterlevnad.

Stötkänsliga artiklar (till exempel hårddiskar): Stötkänsliga enheter måste förpackas individuellt i skyddsmaterial (till exempel i bubbelplast). Alla artiklar måste förpackas individuellt.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates