Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Förpackningskrav

Läs om de allmänna förberedelsekraven för att skicka lager till Amazon distributionscenter, samt de specifika produktkategorier som kräver särskilda förberedelser.

Viktigt: Underlåtenhet att följa FBA-krav på produktberedning, säkerhet och produktbegränsningar kan leda till nekad tillgång till lager på Amazons distributionscenter, bortskaffande eller retur av lager, att framtida leveranser till distributionscentret blockeras eller debitering för förberedelsetjänst eller bristande efterlevnad vid distributionscentret.

Se till att dina artiklar är förpackade säkert för att förhindra skador.

Följ dessa riktlinjer när du skickar produkter till Amazon distributionscentra. Amazon förbehåller sig rätten att returnera alla artiklar som är förpackade på ett sätt som inte uppfyller dessa krav.

  • Ladda ner dokumentet förberedningsmatris, skriv ut det och and som en snabbreferens när du förbereder produkter för att skickas till Amazon distributionscentra.

    Följ dessa riktlinjer när du levererar produkter till Amazon distributionscentra. Amazon förbehåller sig rätten att returnera alla artiklar som är förpackade på ett sätt som inte uppfyller dessa krav.

  • Alla FNSKU som används av säljaren måste motsvara en unik produkt, inklusive sortiment som ska ha en unik FNSKU per typ av sortiment.
  • Alla enskilda SKU-artiklar måste finnas i ett enda paket, inklusive bokpublikationer med flera volymer. Amazon accepterar inte produkter som kräver montering av flera separata delar vid vår kaj (till exempel skottkärror där handtag och ben kommer i separata lådor).
  • Alla produkter måste ha en enda skannbar streckkod, placerad på utsidan av varje överföringsbar enhet, som är registrerad i Amazon-katalogen och unikt identifierar produkten. Detta kan vara en EAN/UPC/ISBN för ”sammanfogat utan märkning” lager eller en FBA FNSKU-etikett för ”etikettmärkt” lager. Streckkoden ska också skrivas ut i läsbar form. Den ska placeras på utsidan av produkten på en plan, lättillgänglig och skannbar plats (dvs. inte placerad runt ett hörn eller kurva eller på en söm).
  • Alla objekt måste vara lätta att identifiera. Förpackningar måste ha en etikett med en identifierare (såsom titel, färg och modellnummer) utöver deras EAN/UPC/ISBN-streckkoder.
  • Otillåtet marknadsföringsmaterial (t.ex. broschyrer, prislappar eller andra klistermärken som inte kommer från Amazon) är förbjudna. Amazon accepterar inte etiketter eller produkter som är prissatta på förhand.

Säkerhet: Du måste använda säkerhetsknivar med täckta blad vid förpackning och distribution av Amazon-leveranser för att förhindra att vassa föremål, såsom blad, av misstag lämnas i kartonger och produkter som kan orsaka skada för Amazons medarbetare eller Amazons kunder.

Skarpa/farliga eller skadliga artiklar: Amazon förbehåller sig rätten att specificera produkter som behöver ytterligare skyddande förpackningar för att bevara produktens helhet under hela leveransen. Produkter som är känsliga för damm, smuts eller fuktighet måste skyddas av genomskinliga polyetenpåsar. Alla produkter med följande attribut som levereras till Amazon distributionscentra med otillräcklig eller icke-överensstämmande förpackning kommer att vägras eller packas om av Amazon på säljarens bekostnad och kan bli föremål för avgifter för bristande efterlevnad.

Stötkänsliga artiklar (t.ex. hårddiskar): Stötkänsliga enheter, måste förpackas individuellt i skyddsmaterial (t.ex. bubbelplast). Alla artiklar måste förpackas individuellt.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates