Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Krav på produktbild

För varje produkt på Amazon behövs en eller flera produktbilder. Den primära bilden av din produkt kallas ”MAIN”. MAIN-bilden visas för en produkt i sökresultaten och bläddringssidor, och är den första bilden kunder ser på produktinformationssidor.

Bilder är mycket viktiga för kunder, så kvaliteten spelar roll. Välj bilder som är tydliga, lätta att förstå, informationsrika och attraktivt presenterade.

Viktigt: Alla bildstandarder som anges på den här sidan gäller som ett basnivåkrav. Du hittar en omfattande lista över Amazons bildstandarder som är specifika för din produktkategori i stilguiderna för motsvarande kategori. Läs noga, eftersom bilderna du laddar upp till Amazon måste uppfylla dessa krav.
Viktigt: Vid överlappningar eller konflikter har riktlinjerna för varje kategori företräde. Vi förbehåller oss rätten att ta bort bilder som inte uppfyller våra bildstandarder. Du måste alltid se till att du har nödvändiga rättigheter för de bilder du skickar in.

Allmänna bildstandarder

Du hittar en omfattande lista över alla Amazons bildstandarder som är specifika för din produktkategori i stilguider för motsvarande kategori. Läs igenom dem noggrant eftersom bilder du laddar upp till Amazon måste uppfylla dessa krav. Observera att vid överlappningar eller konflikter har riktlinjen för varje kategori företräde.

 • Bilder måste representera produkten korrekt och visa endast den produkt som är till salu.
 • Produkten och alla dess egenskaper måste vara tydligt synliga.
 • MAIN-bilder ska ha en ren vit bakgrund (rent vitt smälter in med Amazons sök- och produktinformationssidor – RGB-färgvärden 255, 255, 255).
 • MAIN-bilder måste vara professionella fotografier av den faktiska produkten (grafik, illustrationer, modeller eller platshållare är inte tillåtna). De får inte visa ej ingående tillbehör, rekvisita som kan förvirra kunden, text som inte ingår i produkten eller logotyper, vattenstämplar eller insatta bilder.
 • Bilderna måste matcha produktnamnet.
 • Bilderna ska vara 1 600 pixlar eller mer på den längsta sidan. Genom detta minimistorlekskrav möjliggörs zoomfunktionen på webbplatsen. Zoom har visat sig förbättra försäljning.
 • Bilderna får inte överstiga 10 000 pixlar på den längsta sidan.
 • Amazon accepterar filformaten JPEG (jpg), TIFF (tif) eller GIF (gif), men JPEG är att föredra.
 • Våra servrar stöder inte animerade .gif-filer.
 • Bilderna får inte innehålla nakenhet eller vara sexuellt suggestiva.
 • MAIN-bilder för skor ska visa en enda sko, vänd åt vänster i 45 graders vinkel.
 • Dam- och herrkläder på MAIN-bilder ska vara fotograferade på en modell.
 • Alla barn- och babykläder ska fotograferas platt (utan modell).

Förbjudet för MAIN-bildstandarder i alla produktkategorier

 • Produktbilder får inte innehålla några Amazon-logotyper eller varumärken, eller variationer, modifieringar eller annat som är förvirrande likt Amazons logotyper och varumärken. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, alla ord eller logotyper med termerna AMAZON, PRIME, ALEXA eller Amazon Smile-designen.
 • Produktbilder får inte innehålla några märken som används på Amazon, eller variationer, modifieringar eller något som är förvirrande likt sådana märken. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ”Rekommenderas av Amazon”, ”Bästa val”, ”Amazon Alexa”, ”Fungerar med Amazon Alexa”, ”Bästsäljare” eller ”Toppsäljare”. Se riktlinjer för användning av varumärken för mer information.
 • Nakenhet eller sexuellt suggestiva bilder.
 • Produktbilder får inte vara suddiga, pixelerade eller ha ojämna kanter.
 • Produkt som tar upp mindre än 85 % av ramen på den längsta sidans begränsande dimension.

Ytterligare förbjudna specifikationer för MAIN-bilder i kläder, klädtillbehör, skor och handväskor, bagage och smycken

 • Bilder med icke-helvit bakgrund (RGB mindre än 255)
 • Text, logotyper, kanter, färgblock, vattenstämplar eller annan grafik ovanpå eller som bakgrund till en produkt
 • Flera bilder av samma produkt
 • Bilder med en del av produkten till salu beskurna av en ramkant med undantag för smycken (speciellt halsband)
 • Överdriven invändig eller utvändig rekvisita som täcker/omger produkten eller orsakar förvirring avseende produkten som säljs
 • Modeller som sitter, står på knä, lutar sig eller ligger ner (modeller måste stå)
 • Bilder med produkten i förpackning eller med varumärkes- eller hängetiketter
 • Synliga skyltdockor, utom för strumpor eller sockar
 • Bilder av barn- och babytrikåer, underkläder eller badkläder som har fotograferats på en modell

Ytterligare bilder

MAIN-bilderna ska kompletteras med ytterligare bilder som visar olika sidor av en produkt, när produkten används eller detaljer som inte syns på MAIN-bilden. Följ bildstandarderna ovan för att bibehålla kvalitet och konsekvens i alla dina produktbilder.

Om du skapar dina egna bilder kanske våra självbetjäningsprodukter för bildhantering eller fotograferingsvideor kan vara användbara.

Bildexempel: förbjudna specifikationer för MAIN-bild

 • Bilden måste vara på en helvit bakgrund.

  Acceptabel Oacceptabel

 • Bilden får inte innehålla text, logotyper, kanter, färgblock, vattenstämplar eller annan grafik ovanpå eller som bakgrund till en produkt.

  Acceptabel Oacceptabel
 • MAIN-bilden får inte innehålla flera bilder av samma produkt.

  Acceptabel Oacceptabel
 • Produkten måste ta upp minst 85 % av ramen på den längsta sidans begränsande dimension.

  Acceptabel Oacceptabel • Bilderna får inte vara suddiga, pixelerade eller ha ojämna kanter.

  Acceptabel Oacceptabel

 • Människor får inte vara med i MAIN-bilden med undantag för vuxenkläder.

  Acceptabel Oacceptabel

Bildexempel: ytterligare förbjudna specifikationer för MAIN-bilder i kläder, klädtillbehör, skor och väskor, handväskor, bagage och smycken

 • Bilderna får inte tillåta att produkten till försäljning beskärs av en ramkant med undantag för smycken (särskilt halsband).

  Acceptabel Oacceptabel • Bilderna får inte ha överdriven invändig eller utvändig rekvisita som täcker/omger produkten eller orsakar förvirring avseende produkten som säljs.

  Acceptabel Oacceptabel
 • Modeller som sitter, står på knä, lutar sig eller ligger ner (modeller måste stå).
  Acceptabel Oacceptabel • Bilder med produkten i förpackning eller med varumärkes- eller hängetiketter, med undantag för strumpor eller sockar.

  Acceptabel Oacceptabel • Synliga skyltdockor, förutom strumpor eller sockar.

  Acceptabel Oacceptabel
 • Bilder av underkläder eller badkläder för barn och baby som fotograferats på en modell.

  Acceptabel Oacceptabel
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates