Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Försäljningspolicyer och uppförandekod för säljare

Alla säljare som listar produkter på Amazon förväntas efterleva följande policyer. Säljare som bryter mot policyerna eller lägger upp förbjudet innehåll kan få sitt Amazon-konto avstängt.

Missbruk av Amazons webbplats för försäljning

Alla säljare har tillgång till och kan använda Amazons webbplats för att sälja produkter. Om en säljare laddar upp alltför stora mängder data upprepade gånger, eller på annat sätt använder webbplatsen på ett överdrivet eller orimligt sätt, kan webbplatsen överbelastas och försämra andra säljares möjligheter att enkelt komma åt och använda webbplatsen.

Uppförandekod för säljare

Amazon ger dig möjlighet att nå hundratals miljoner kunder. Vi arbetar för att köpare och säljare ska känna sig trygga och rättvist behandlade. På Amazon förväntar vi oss att du följer uppförandekoden som beskrivs nedan.

Uppförandekoden för säljare:

 • Följ alla tillämpliga lagar och Amazons policyer.
 • Se till att dina kontouppgifter är uppdaterade.
 • Utge dig aldrig för att vara någon som du inte är.
 • Uppträd alltid på ett sådant sätt att Amazons kunder får en trygg upplevelse.
 • Sälj aldrig produkter som kan skada Amazons kunder.
 • Bete dig aldrig på ett sådant sätt som kan uppfattas som vilseledande, olämpligt eller stötande. Det här gäller alla dina aktiviteter, inbegripet men inte begränsat till när du
  • anger information i ditt konto
  • anger information i produktposter, innehåll eller bilder
  • kommunicerar med Amazon och våra kunder.
 • Handla inte på sådant sätt att du bryter mot prislagar.
 • Agera alltid rättvist. Orättvist beteende inbegriper, men är inte begränsat till
  • handlingar som kan anses manipulera eller ”mixtra” med någon del av köp- eller säljupplevelsen
  • handlingar som kan uppfattas manipulera kundrecensioner, t.ex. att direkt eller indirekt bidra med falskt, vilseledande eller oäkta innehåll
  • aktiviteter som kan uppfattas som försök till manipulation av Amazons sökresultat eller försäljningsrangordning (till exempel genom att acceptera falska beställningar eller beställningar som du har betalat för eller återbetalat externt, eller beställningar som du rabatterat externt) eller göra påståenden om försäljningsrangordning i produktnamn eller beskrivningar
  • aktiviteter som kan uppfattas som försök att påverka sökresultaten genom att driva upp dem genom att manipulera nyckelord eller genom att uppmuntra kunder att göra sökningar för att imitera organiskt beteende
  • handlingar som avsiktligt påverkar andra säljare, deras produktposter eller deras betyg negativt.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates